ระบบส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(e-Fileing) สพม.เขต26

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

E-Filing 1.0

ข้อมูลทั่วไป

กำหนดผู้ใช้งาน

อัพโหลดรูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

กำหนดผู้ใช้งาน

อัพโหลดรูปภาพ